logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w maju 2022 r.

W numerze m.in. prezentowany jest raport „Kompetencje pracowników dziś i jutro” opracowany przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Autorzy podjęli się identyfikacji kompetencji deficytowych obecnie i pożądanych w przyszłości, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Badanie przeprowadzono wśród 1000 przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki. Z kolei w raporcie „Polski pracownik w obliczu inflacji” (Pracuj.pl) znajdą Państwo wyniki badania wpływu rosnącej inflacji na postawy Polaków wobec zatrudnienia.

Zwracamy także uwagę na raport Eurofound pt. „Living and working in Europe 2021” podsumowujący zmiany, jakie zaszły w obszarze zatrudnienia i warunkach życia obywateli Unii Europejskiej w czasie pandemii. Natomiast osobom zainteresowanym wpływem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na rynki pracy polecamy analizę Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. „The impact of the Ukraine crisis on the world of work: Initial assessments”.

Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią przywołanych opracowań. Zapraszamy do lektury.

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020