logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Marzec 2022

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w marcu 2022 r.

Tym razem zwracamy uwagę na raport Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) prezentujący dane dotyczące zakresu pracy oferowanej w internecie i za pośrednictwem platform oraz charakterystyki pracowników wykonujących pracę w tym sektorze (The platform economy in Europe. Results from the second ETUI Internet and Platform Work Survey) oraz opracowanie przygotowane wspólnie przez UNESCO, Inter-American Development Bank oraz OECD na temat wpływu sztucznej inteligencji na sytuację i szanse kobiet na rynku pracy (The effects of AI on the working lives of women).

W raporcie znajduje się również m.in. omówienie wyników badań opinii Polaków na temat wpływu pandemii COVID-19 na rynek pracy i ich osobistą sytuację zawodową (Dwa lata nowej zawodowej normalności) oraz analiza ofert pracy m.in. pod kątem możliwości zatrudnienia osób z Ukrainy (600 tys. miejsc pracy dostępnych dla uchodźców z Ukrainy). Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią interesujących Państwa materiałów. 

Zapraszamy do lektury.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-marzec-2022

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020