logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (styczeń 2023) znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 grudnia 2022 r. a 27 stycznia 2023 r.

Wśród publikacji omówionych w styczniowym numerze są:

- raport ESG w Polsce. Rynek pracy firmy Manpower, prezentujący m.in. listę najczęstszych powodów, dla których organizacje przyjmują strategie ESG;

- raport Plany pracodawców (na I półrocze 2023), przygotowany przez ekspertów Randstad;

- raport World Employment and Social Outlook: Trends 2023, Międzynarodowej Organizacji Pracy, przedstawiający globalną prognozę zatrudnienia i trendów na rynku pracy w 2023 r. w obliczu nakładających się na siebie kryzysów – gospodarczego i geopolitycznego. W raporcie zwrócono szczególną uwagę na wpływ obecnie występujących niekorzystnych czynników na  produktywność, jakości miejsc pracy i możliwości zatrudnienia;

- raport Digital skills: unlock opportunities for all, opracowany przez Randstad, poświęcony cyfrowej transformacji w trendach zatrudnienia.

Zachęcamy do lektury zarówno bieżącego numeru miesięcznika, jak i pozostałych wydań, mając nadzieję, że nasze opracowania dostarczą Państwu przydatnych informacji. Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią wszystkich przywołanych dokumentów.

Link do publikacji>>

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020