logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Wydarzenie będzie miało formułę online i odbędzie się 31 sierpnia.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia br., w godzinach 10:00-12:30, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:  Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów 

Działanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


5-psd-television-mockups

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020