logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych przedstawia wyczekiwany i bardzo istotny dla sektora Standard Usług Zdalnego Uczenia się, w skrócie „SUZ”.

Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych zdalnie, może stanowić przewodnik dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, a także dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/uczenia się.

Skąd potrzeba opracowania Standardu? Rada dostrzegła silny wzrost udziału usług rozwojowych realizowanych zdalnie - za pośrednictwem Internetu. Pandemia COVID-19 znacząco przyśpieszyła ten proces i zmusiła wiele podmiotów oraz ich klientów do rezygnacji ze stacjonarnych form uczenia się. Dzisiaj zdalne usługi rozwojowe są realizowane w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym finansowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


online study

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020