logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją

10 listopada br. odbył się webinar, na którym przedstawiono wyniki II edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego sektora spożywczego przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. Była to też okazja do dyskusji na temat przyszłości branży.

W ostatni piątek przedstawiciele Rady:

  • dr inż. Andrzej Gantner, przewodniczący
  • dr Jacek Czarnecki, członek
  • dr inż. Marta Tomaszewska Pielacha, członek
dyskutowali o trendach i przyszłości branży w trakcie webinaru "Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją", na którym zaprezentowane zostały wyniki II edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego sektora spożywczego przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

Spotkanie organizowanego było w cyklu #Spotkania branżowe, czyli wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z sektorem handlu.

Nagranie webinaru wraz z raportem "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - branża żywności wysokiej jakości - Raport z II edycji badań" dostępne są na stronie PARP >>

W raporcie m.in. o:
➡ Przyszłości branży
➡ Zatrudnieniu w branży
➡ Ocenie, rozwoju i motywowania pracowników
➡ Współpracy biznesu i sektora edukacji
➡ Bilansie kompetencji
➡ Rekomendacjach,
polecamy lekturę publikacji (także skrótowego wydania w formie broszury)!


20231110 BBKL_HQFResized_2001m

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020