logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

V Newsletter informacyjny

V edycja biuletynu informacyjnego zawiera wiadomości dotyczące działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, tj. artykuły pt.:
 • V posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej
  jakości

    7
 • Nowy członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji  – Sektor żywności wysokiej jakości

 • Zmiany demograficzne wymagają aktywizacji pracowników 50+

 • Akademia Prawa Żywnościowego, 19-20 maja 2021 r.

 • "Nowe spojrzenie - nowe możliwości" – trwa nabór projektów pilotażowych

 • Standard Usługi Zdalnego Uczenia się

 • Monitoring legislacyjny


Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020