logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

VI Newsletter informacyjny

VI edycja biuletynu informacyjnego zawiera wiadomości dotyczące działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, tj. artykuły pt.:
  • VI posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej
    jakości

  • Polska gospodarka potrzebuje potencjału seniorów, a tylko co szósty Polak w wieku 60+ pracuje

  • „Akademia Prawa Żywnościowego” - eksperci o zmianach w prawie żywnościowym

  • Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych na finalnym etapie uzgodnień

  • II runda konkursu Granty na Eurogranty

  • Monitoring legislacyjny


Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020