logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

VI posiedzenie plenarne Sektorowej Rady

W dniu 29 czerwca br. odbyło się VI posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. 

Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone dyskusji na temat obecnie realizowanych zadań, w tym Ekspert ds. badań Dominika Głąbska wraz z Animatorem Rady prof. dr hab. Krystyną Gutkowską omówiły stan realizacji zadania nr 5 „Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji”. 

Ponadto, członkowie Rady przyjęli protokół dotyczący Uchwały nr 1/04/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie potrzeby przystąpienia do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Żywności Wysokiej Jakości, która głosowana była w trybie elektronicznym. 

W trakcie posiedzenia Adriana Skorupska, główny specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PARP omówiła dotychczas zrealizowane działania Badania przeprowadzanego w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża żywności wysokiej jakości, w tym przyjęty raport cząstkowym stanowiący zestawienie głównych wniosków z badań jakościowych.

Członkowie Rady poznali także plany prac na najbliższe miesiące obejmujące harmonogram badania ilościowego. Spotkanie zamknęła sesja spraw różnych. 

Kolejne posiedzenie członków Rady odbędzie się w III kwartale br.

spotkanie — kopia

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020