logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

VII Newsletter informacyjny

VII edycja biuletynu informacyjnego zawiera wiadomości dotyczące działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, tj. artykuły pt.:

  • VII posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
  • Seminarium informacyjne na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji
  • #idearozwojubiznesu – cykl edukacyjnych spotkań online
  • Świat się zmienia. Jakich kompetencji będziemy potrzebowali w przyszłości?
  • Kontrakt branżowy
  • Monitoring legislacyjny

Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020