logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Webinar „Kompetencje pracowników branży spożywczej - stan i kierunki rozwoju. Perspektywa produkcji zwierzęcej" 7/06/2022

Zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Kompetencje pracowników branży spożywczej - stan i kierunki rozwoju. Perspektywa produkcji zwierzęcej".

Data wydarzenia: 7 czerwca 2022 r.

Program wydarzenia:
 • 9:00-10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00-10:10  Otwarcie wydarzeniadr inż. Andrzej Gantner, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
 • 10:10-10:25  Rekomendacje Rady - Analiza stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnychdr hab., prof. SGGW Dominika Głąbska, Ekspert ds. badań Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
 • 10:25-10:45  Uwarunkowania prawne mające wpływ na kompetencje pracowników branży spożywczej – wybrane zagadnieniar.pr. Magdalena Osińska Przewodnicząca Grupy roboczej ds. legislacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
 • 10:45-11:05  Inicjatywy Komisji Europejskiej mające na celu poprawę kompetencji w sektorze żywność wysokiej jakościMilena Bodych-Biernacka, Ekspert Grupy roboczej ds. legislacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
 • 11:05-11:25  Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości - najważniejsze wyniki I edycji badańAdriana Skorupska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 11:25-11:45  Trendy kształtujące przyszłość branży spożywczej dr Jacek Czarnecki, Nestle Polska
 • 11:45-12:05  Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencjidr Piotr Klatta, Instytut Badań Edukacyjnych
 • 12:05-13:05 Panel ekspercki – Wymiana doświadczeń z perspektywy różnych branż i przedsiębiorstw nt. zapotrzebowania i rozwoju kompetencji pracowników:
  - prezentacja firm/organizacji, kluczowych procesów, rozwoju kompetencji pracowników:
  * Rozwój kompetencji pracowników – studium przypadku rzemieślników - Dariusz Wypych, Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie
  * Rozwój kompetencji pracowników – studium przypadku firmy Olewnik z branży mięsnej - Anna Olewnik Mikołajewska, OLEWNIK Grupa
  * Rozwój kompetencji pracowników – studium przypadku firmy Suempol z branży przetwórstwa rybnego - Andrzej Ciołek, Suempol 
  * Moderator: Andrzej Gantner
 • 13:05-13:20  Zamknięcie konferencjiprof. dr hab. Dominika Guzek, Ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości


7.06m

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020