logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Webinarium: „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”, 21 września

Wszystkich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.: „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”, które odbędzie się 21 września br.

Webinarium poprowadzi  dr  inż. Agnieszka Sznyk – prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce”. Inicjatorka i koordynatorka platformy Polish Circular Hotspot.

W programie webinarium:

  • Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego.
  • Omówienie strategii GOZ w przedsiębiorstwie.
  • Omówienie modeli biznesowych GOZ.
  • Hierarchia postepowania z odpadami.
  • Koszty i korzyści wprowadzenia GOZ w MŚP.
  • Programy i zachęty dla przedsiębiorstw.
  • Interesujące przykłady z rynku.

Kiedy?

21 września br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się poniższy player, w którym obejrzysz materiał:

.


Dlaczego warto wziąć udział?

Gospodarka odpadami to temat, który dotyczy każdego przedsiębiorcy. Jak to zrobić w systemie obiegu zamkniętego, w którym surowce, komponenty i produkty są wykorzystywane wielokrotnie? Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać na wprowadzeniu gospodarki obiegu zamkniętego? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymacie biorąc udział w webinarium.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network.

Źródło: PARP.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020