logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Firmy bez odpowiednich pracowników nie rozwijają się. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na bieżąco i nieustannie monitoruje rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji.

    

Natomiast nad zwiększeniem wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze branży spożywczej pracuje Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.


Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020