logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Zarządzanie pracą zdalną – przepisy i praktyka [rozmowa z ekspertem]

Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną, home office oraz telepracą? Jakie przepisy regulują pracę zdalną? Czy pracodawca musi spełnić dodatkowe obowiązki w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z zagadnieniem pracy zdalnej znajdziecie w rozmowie Justyny Dżbik-Kluge z mecenas Magdaleną Rycak, ekspertką specjalizującą się w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy.

Pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła podejście do świadczenia pracy zdalnej. Coś, co jeszcze niedawno traktowane było jako wyjątek lub było wyłącznie standardem w nielicznych, najbardziej postępowych instytucjach i przedsiębiorstwach, z dnia na dzień stało się rzeczywistością na szeroką skalę.

Jakkolwiek w wielu przypadkach praca zdalna jest pożądana przez pracowników, to pracodawcy nierzadko odmawiają możliwości jej świadczenia – czy to ze względu na brak zaufania czy też z powodu zwiększonego poczucia komfortu, wynikającego z możliwości bezpośredniej kontroli pracowników w zakładzie pracy.

Czy możemy mieć zatem do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy to pracodawca wręcz zmusza nas do wykonywania pracy zdalnej? W trakcie rozmowy poruszono i ten wątek.  – Tyko wtedy, kiedy jako pracodawca umówię się z całkowicie nowym pracownikiem, na etapie jego zatrudnienia, że będzie on wykonywał wyłącznie pracę zdalną. To sytuacja, w której mogę egzekwować od tego pracownika wykonywania pracy zdalnej. (…) Nie ma natomiast przepisu, który obligowałby pracowników do pracy zdalnej – wyjaśnia mecenas Magdalena Rycak.

Zagadnienia poruszone podczas rozmowy:

  • Pojęcie pracy zdalnej.
  • Zasady wprowadzenia pracy zdalnej.
  • Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną.
  • Prawa pracodawcy związane z pracą zdalną.
  • Planowanie i rozliczenie czasu pracy przy pracy zdalnej.
  • Praca zdalna a BHP.
  • Wypadek przy pracy zdalnej.
Rozmowa dostępna jest na stronie PARP>>

Źródło: www.parp.gov.pl

5-psd-television-mockups

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020