logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Zdecyduj o wizji rozwoju Polski w perspektywie 2050 roku

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Weź udział w dyskusji nad kierunkami zarządzania rozwojem Polski. Pierwsze wysłuchanie publiczne odbędzie się 17 września. Właśnie ruszyła rejestracja na to wydarzenie.

Żyjemy w dynamicznych czasach, które wymagają nieustannego dostosowywania działań do zmieniających się realiów. Zachowanie naszej planety dla przyszłych pokoleń stanowi najważniejsze współczesne wyzwanie planowania strategicznego. Proces opracowania wizji rozwoju Polski do roku 2050 będzie naszą odpowiedzią na to wyzwanie – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to długookresowy dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja połączy planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym.

Celem powstania KRK 2050 jest:

  • identyfikacja kluczowych światowych i krajowych trendów kształtujących przyszłość,
  • pokazanie najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi mierzy i mierzyć się będzie Polska,
  • przedstawienie możliwych scenariuszy rozwojowych,
  • rekomendacja strategicznych wyborów w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.
  • Pomóż nam stworzyć KRK 2050

KRK 2050 ma być także odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski, zwłaszcza osób młodych.

Zachęcamy do ścisłej współpracy uczniów szkół średnich, studentów czy doktorantów. Chcemy, żeby dokument dedykowany ich pokoleniu odzwierciedlał ich punkt widzenia i oczekiwania, co do przyszłości kraju.

Będziemy stosować innowacyjne metody pracy nad dokumentem, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych, a także nauki obywatelskiej.

Będą to z jednej strony analizy strategiczne, metody scenariuszowe, ekspertyzy, a z drugiej debaty eksperckie oraz wysłuchania publiczne. Będziemy współpracować zarówno z gronem akademickim, jak i organizacjami pozarządowymi i think tankami.

Harmonogram prac

Pierwszym etapem prac nad KRK 2050 będą wysłuchania publiczne przeprowadzone na przełomie września i października 2021 r.

Już od 2 września możesz zgłosić w nich swój udział. Wypełnij formularz dostępny na stronie

Każde wysłuchanie otworzy debata ekspertów w pięciu kluczowych dla przyszłości tematach:

  • 17 września – Świat, Europa i Polska
  • 23 i 24 września – Społeczeństwo i jakość życia
  • 1 października – Transformacja gospodarki
  • 8 października – Nowe technologie
  • 15 października – Środowisko i zielona transformacja

Źródło: MFiPR

729x308

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020