logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

X Newsletter informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z X edycją Newsletteru informacyjnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości zawierającego artykuły pt.:        

  • „Kompetencje pracowników branży spożywczej – stan i kierunki rozwoju” 
  • Stanowiska i monitoringi legislacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
  • X posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
  • „Pracodawca Jutra” – wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu
  • Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.


Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020