logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

30-09-2021

VII Newsletter informacyjny

Biuletyn informacyjny zawiera wiadomości dotyczące działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości.

29-09-2021

Seminarium informacyjne na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji

28 września br. członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektor żywności wysokiej jakości wzięli udział w seminarium informacyjnym na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji dla przedstawicieli sektor...

28-09-2021

VII posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

28 września br. odbyło się siódme posiedzenie plenarne członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektor żywności wysokiej jakości.

08-09-2021

Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników

Pracodawcy mają kłopoty z zatrudnieniem osób z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wydłużają się procesy rekrutacyjne, rośnie liczba wakatów.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020