logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

19-05-2021

Baza Usług Rozwojowych PARP wprowadza Standard Usług Zdalnego Uczenia się

W czasie pandemii nauka zdalna stała się koniecznością. Od marca ubiegłego roku około 30 proc. usług szkoleniowych lub doradczych w Bazie Usług Rozwojowych zrealizowano w formie zdalnej. Standard U...

13-05-2021

Prognozy Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021

Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc., a w 2022 r. do 5,4 proc. Bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5 proc.

28-04-2021

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości objęła swoim patronatem Akademię Prawa Żywnościowego

Wydarzenie organizowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z kwartalnikiem Food-Lex odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021 r.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020