logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

29-07-2021

Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości - dofinansowanie PARP do usług szkoleniowych i doradczych

PARP uruchomił dofinansowanie do usług rozwojowych wspierających zdobycie kompetencji/kwalifikacji przez pracowników branży żywnościowej w wysokości ponad 4 mln zł. Dostępny jest już formularz reje...

30-06-2021

VI Newsletter informacyjny

Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich c...

29-06-2021

VI posiedzenie plenarne Sektorowej Rady

W dniu 29 czerwca br. odbyło się VI posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektor żywności wysokiej jakości.

22-06-2021

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021

Przyjęcie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ 2021) na 2021 rok przypada w szczególnym momencie - obecnie na wyzwania o charakterze długoterminowym, związane z globalnymi tendencjam...

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020