logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

24-02-2021

Plan dla Pracy i Rozwoju – konkretne wsparcie dla polskich przedsiębiorców

Bezpośrednia pomoc dla firm i pracowników dotkniętych skutkami pandemii. Kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników. Cyfryzacja otoczenia biznesowego...

19-01-2021

Projekt - Kompetencje dla sektora żywności wysokiej jakości

Nowy harmonogram:- rejestracja PARP - 12.03.2021 r.- realizacja usług rozwojowych - 30.06.2021 r.

18-12-2020

IV Newsletter informacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z IV edycją biuletynu informacyjnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektor żywności wysokiej jakości.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020