logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

27-02-2020

Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości

W dn. 27 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie inaugurujące prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości.

03-04-2020

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

07-04-2020

„Rynek pracy w marcu” oraz „Alternatywne formy pracy” – nowe raporty

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce.

28-04-2020

Polskie specjalności spożywcze w eksporcie

Raport pt. "Polskie specjalności spożywcze w eksporcie w latach 2004 2019", przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020