logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

03-08-2020

Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. legislacji

W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. naboru ekspertów do Grupy roboczej ds. legislacji.

27-07-2020

II Newsletter informacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z II edycją biuletynu informacyjnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektor żywności wysokiej jakości.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020