logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

24-11-2020

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania Covid-19

Do 11/12/2020 zostały wydłużone terminy przyjmowania zgłoszeń na usługi szkoleniowe i doradcze prowadzone w ramach Zadania Covid-19.

02-10-2020

Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2020"

Raport PARP z bieżącej sytuacji na rynku pracy i podsumowanie informacji z publikacji udostępnionych w mijającym miesiącu.

02-10-2020

Rozpoczęty nabór ekspertów do Grupy ds. legislacji

Poszukiwani są eksperci do Grupy ds. Legislacji dotyczącej kwalifikacji i kompetencji pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020