logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

08-04-2021

Poszukiwani eksperci

Poszukiwani są eksperci do prac w ramach Grupy ds. legislacji naszej Rady.

17-03-2021

Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na rozwój firm

Korzyści związane z tzw. gospodarką cyrkularną (circular economy) poruszono w raporcie PARP pt. Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym .

15-03-2021

V posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

Posiedzenie członków Rady poświęcone było przedyskutowaniu wstępnych wyników badania przeprowadzanego w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II.

15-03-2021

Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

Funkcjonowanie i potencjał Ośrodków Innowacji stanowi o zdolność polskiego systemu innowacji do budowania wartości gospodarki inteligentnej tj. wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy i innowacjach o...

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020